Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Nasza historia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W 1844 roku baptyści pojawili się na ziemiach polskich (miał wówczas miejsce pierwszy chrzest, i powstał pierwszy zbór – w Elblągu). Dziś w Polsce jest ok 5000 baptystów, licząc tylko ludzi nawróconych i ochrzczonych na osobiste wyznanie wiary. Na całym świecie jest ok. 40 milionów baptystów.

Zbór w Szczecinie jest jednym z najstarszych zborów baptystycznych w Polsce. Jego początki sięgają lat 1840-tych. Powstał on za sprawą Johanna Friedricha Klaudera. Johann Friedrich Klauder urodził się 28 lutego 1793r. w Guntershagen w Nowej Marchii. Mając 50lat – w latach czterdziestych XIXw. – przybył do Szczecina i tutaj rozważał Biblię. Szybko zebrał wokół siebie zainteresowane osoby.
W tym czasie zaczął zastanawiać się nad rolą i znaczeniem chrztu oraz Bożym postanowieniem w tej sprawie. Studiując Biblię doszedł do wniosku, że chrzest niemowląt nie ma poparcia w Piśmie Świętym i nie znajdował dla takiego chrztu biblijnego wyjaśnienia. Uznał, że chrzest może być dany osobie, która jest świadomie wierząca w Boga. Jego przekonania w sprawie chrztu przysporzyły mu wiele problemów, ale stały się również motorem poszukiwań. Poprzez gazetę dowiedział się o berlińskiej gminie wyznaniowej, praktykującej chrzest dorosłych przez zanurzenie w wodzie. Dotarł do nich i poprosił o wyjaśnienie i poradę. Berliński Zbór Baptystów wysłał dwóch braci – Klinkera i Steinberga, którzy znaleźli w Szczecinie – ku wielkiej radości – 200 osób . Niebawem J.F.Klauder razem z Fritzem Ehrke i Augustem Haese (członkami społeczności szczecińskiej) zostali ochrzczeni przez brata Hinrichsa w Berlinie 28 lutego 1846r. Tam też Klauder wygłosił pierwsze po chrzcie kazanie; oparte na Heb 4:12-13. Po powrocie do Szczecina J.F. Klauder założył zgromadzenie na zasadach baptystycznych. W niedługim czasie ochrzczono przez zanurzenie 8 wyznawców nad jeziorem Sandsee, by w krótkim czasie dać chrzest kolejnym 2 osobom. W całym 1846 roku Klauder ochrzcił przez zanurzenie w wodzie 133 osoby (w marcu – 14, kwietniu – 26, maju – 59).

Kilka dat i faktów z naszej historii:
rok 1846 - powstanie zboru baptystów w Szczecinie, należącym do Niemiec (Prusy)
rok 1850 - rozpoczęcie budowy kaplicy przy ulicy Johannistrasse 4 (obecnie ul. Stoisława 4)
Do 1909 roku przyjęto do zboru poprzez chrzest 942 osoby. Ze względu na stały wzrost utworzono kolejny zbór w 1905 roku liczący 235 członków, który po 4 latach wzrósł do 389
Rok 1948 - po II Wojnie Światowej powstaje nowy zbór baptystów, w Szczecinie należącym do Polski. Zbór rozpoczyna swoją działalność w tym samym obiekcie. Obecnie przy ulicy o zmienionej nazwie - Stoisława 4
Pastorami zboru od lat powojennych byli: Julian Kuryłowicz, Marian Szajner, Aleksander Kisiel, Bolesław Kołodziej, Aleksander Huryn, Władysław Wakuła, Gustaw Cieślar, Lech Kłodziński, Bartosz Kaczorek i Janusz Zwierzchowski.
Do roku 2002 baptyści organizują nabożeństwa nie odzyskawszy obiektu na własność, współdzieląc lokal z parafią metodystów.
Rok 2002 - Komisja Rządowa, rozpatrująca majątkowe sprawy Kościoła, przywraca własność i zwraca obiekt Kościołowi Baptystów.