Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie informuje iż postępowanie na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie" zostało anulowane ze względu na konieczność sporządzenia projektów wykonawczych.

O nowym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót będziemy informowali po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji.