Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Posłuchaj MP3 ...i odwiedź nas w niedzielę

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Posłuchaj wygłoszonych kazań. Wystarczy kliknąć. Do wyboru kilka kazań starych i nowych jakie zostały wygłoszone w naszym kościele przez naszych pastorów i gości.

Kazania pastorów i liderów baptystycznych opublikowane w formacie MP3. Przejdź do kazań. 

Kazanie to słowo od Boga dla zboru - kościoła, to najważniejszy moment nabożeństwa. Mamy nadzieję, że posłuchasz zaprezentowanych kazań w domu i odwiedzisz nasz zbór w niedzielę aby wziąć udział w całym nabożeństwie. Zapraszamy! Nabożeństwa odbywają się w wynajętej sali w SP63 w Szczecinie.