Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator czwartek, 06 grudnia 2018 13:37

Ze względu na remont budynku kościoła, nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godzinie 11:00 w szkole podstawowej nr 63 przy ulicy Grockiej 23 (między katedrą a Zamkiem Książąt Pomorskich).

Serdecznie zapraszamy!

Wpisany przez Administrator sobota, 10 listopada 2018 08:30

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z 26 marca 2019 r.:

 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które dostępne jest pod następującym linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175792 oraz do pobrania.

Termin składania ofert: 11.04.2019 r. godz. 14:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 listopada 2018 22:12